เราต้องการสร้างสรรค์ศาสตร์ UI ให้กับผู้ที่รักในงานออกแบบกราฟฟิคที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือผันตัวเองให้เป็น UI/UX designer ซึ่งเป็นงานที่ต้องหลอมรวมทักษะการใช้เครื่องมือด้านกราฟฟิคและความรู้อันแยบยลทางด้านจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้อย่างชาญฉลาด

นักออกแบบที่มาถ่ายทอดความรู้ในเว็บบล็อคนี้ ขอแนะนำตัวนะ

frintปิยวิทย์ เสรีโยธิน

ชื่อเล่น: ฟริ้น
เมล: s.piyawit@gmail.com
เฟส: piyawit sereeyotin
ไลน์: frinatio
อาชีพ: Graphic Designer ที่ Agoda.com และ Freelance ที่ bakeaweb.com

 

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *