ทฤษฎี UI

ทฤษฎีเกสตอลท์สำหรับงานออกแบบ UI (Gestalt Theory for UI Design)

บทความแรกๆ ของ UI Blogazine ได้นำเสนอทฤษฎีเกสตอลท์ (Gestalt) ในบริบทที่ใช้ในการออกแบบสื่อกราฟิคโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องของ UI มากสักเท่าไรนัก ในบทความนี้ เราจะมาทบทวนทฤษฎีนี้กัน และลงรายละเอียดในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานอออกแบบ UI กันครับ พร้อมตัวอย่างและสถานการณ์การนำทฤษฎีเกสตอลท์ไปใช้ทำงานได้จริงๆ ทฤษฎีเกสตอลท์ (Gestalt Theory) เกสตอลท์ (Gestalt) เป็นคำในภาษาเยอรมัน หมายถึง ...
ทฤษฎี UI

UI ที่ให้อำนาจการควบคุมและการให้อภัย

ไม่มีใครที่ไหนอยากจะถูกปกครองหรืออยู่ภายใต้การบังคับที่ไม่อนุญาตให้เราทำตามความต้องการของเราได้อย่างอิสระเสรี และดูเหมือนว่าการออกแบบ UI ก็ไม่ได้ต่างกับเรื่องนี้สักเท่าไรนัก การกระทำ (action) ที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บที่ปฏิสัมพันธ์ผ่านทาง UI ต้องเกิดขึ้นจากความเต็มใจของยูสเซอร์ ไม่ใช่เกิดจากความจำยอมนะครับ เราต้องออกแบบ UI ที่ทำให้ยูสเซอร์เกิดความรู้สึกว่าเค้ากำลังมีอำนาจในการควบคุมทุกอย่างในหน้าเว็บ (control) แม้กระทั่งทำอะไรผิดพลาดไป ก็สามารถแก้ไขหรือกลับไปสถานะก่อนหน้าได้เสมอ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ UI ต้องพร้อมให้อภัยยูสเซอร์เสมอ (forgiveness) มาดูตัวอย่างกันครับ ในหน้า feed ...
ทฤษฎี UI

ความทรงจำและความลืมเลือน ตอนที่ 1

นี่คือทฤษฎีที่นักออกแบบ UI ควรต้องรู้และจำไว้ในอยู่เสมอ เกี่ยวกับการจดจำและการจำได้หมายรู้ของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้เราออกแบบ UI ที่สอดคล้องกับความจริงนี้ได้อย่างเข้าอกเข้าใจและเห็นใจ