UI Pattern

UI Hybrid

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานด้าน design และมันก็ไม่ใช่สิ่งยากที่จะทำด้วยครับ ความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่และมีประโยชน์ใช้งานได้ (เพราะสมัยนี้ หาสิ่งใหม่ 100% แทบไม่มีแล้ว) โดยมีแนวคิดภายใต้กรอบวิธีการง่ายๆ ดังนี้ ขยายให้ใหญ่ ย่อให้เล็ก เปลี่ยนสี, รสชาด, ผิวสัมผัส, เสียงบรรเลง ผสมปนเป รู้จักสังเกตพฤติกรรมและปัญหา แน่นอนครับ แนวทางการออกแบบ UI เชิงสร้างสรรค์ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ได้เช่นกัน ผมจึงลองนำเอา UI ...