Design Excite

คิดให้ปังดังทั่วโลกแบบนักเรียนสแตนฟอร์ด ตอนที่ 2: การผจญภัยของป้ายชื่อ

มาตอนที่ 2 นี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบที่ครบวงจร โดยอาจารย์ทีน่าได้หยิบยกเอา "ป้ายชื่อ" (Name Tag) เป็นตัวอย่างในการศึกษา จึงมีชื่อตอนในครั้งนี้ว่า "การผจญภัยของป้ายชื่อ"
Design Excite

คิดให้ปังดังทั่วโลกแบบนักเรียนสแตนฟอร์ด ตอนที่ 1: อะไรก็เป็นไปได้ ถ้าคิดเป็น

ในคอร์สที่มีการถ่ายออกอากาศนี้ อาจารย์ ทีน่า ได้แบ่งสอนออกเป็น 8 ตอนย่อย โดยเปิดตัวด้วยเรื่อง "การค้นหาความเป็นไปได้ ด้วยการระดมความคิด (Discover Possibilities with Brainstorming)"