UI Pattern

ออกแบบแรงเสียดทาน (Friction Design)

พวกเราเคยเรียนวิชาฟิสิกส์กันมาในสมัยมัธยมใช่ไหมครับ ในเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีนักวิทยาศาสตร์อย่างนิวตันได้ค้นพบกฎที่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงมากระทำต่อวัตถุ และบนพื้นผิวที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่นั้นจะมีแรงคู่ปฎิกิริยากระทำในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเราเรียกว่า แรงเสียดทาน และก็ไม่น่าเชื่อ การออกแบบ UI เราก็มีสิ่งนี้เหมือนกัน แรงเสียดทานเป็นแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง เช่นเดียวกับ UI ที่มีแรงเสียดทาน หมายถึง Interface ที่ทำให้กระบวนการตอบสนองของ user ช้าหรือหยุดชะงักลง แม้จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม การออกแบบ UI ให้มีแรงเสียดทานในปริมาณที่มากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ user ...