ทฤษฎี UI

ทำ UI ให้เป็นลำดับชั้น (Hierarchy) ขั้นเซียน UI ใช้กัน

ขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ติดตามหรือพึ่งจะมาอ่านจนถึงบทความนี้ ก่อนสิ้นปีนี้ ผมอยากจะมอบของขวัญชิ้นหนี่งซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดวิชา การเป็นออกแบบขั้นเซียน ถ้าหากสำเร็จหรือฝึกวิชานี้แล้ว จะทำให้เราสามารถโลดโผนในยุทธจักรได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัวฝีมือใครเลย วิชาที่ผมจะถ่ายทอดเปรียบได้กับคัมภัร์เปลี่ยนเส้นเอ็นของวัดเส้าหลินเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลายสถานการณ์จำเป็นและหลายรูปแบบกระบวนท่า ขอเพียงคำนึงถึงเป็นแกนหลักในขณะออกแบบ UI ก็เพียงพอแล้วครับ หลักการหรือวิชาที่ผมอยากนำเสนอคือ การทำ UI ให้เป็นลำดับชั้นตามความสำคัญ (Hierarchy)  Hierarchy หรือการออกแบบที่มีการเรียงลำดับความสำคัญขององค์ประกอบจะช่วยเรื่องการรับรู้ข้อมูลของยูสเซอร์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการอ่านของยูสเซอร์ที่เป็นการสแกนอ่านข้อมูล ไม่ใช่การอ่านแบบลงรายละเอียด ทำให้การออกแบบที่มีลำดับชั้นการวางองค์ประกอบของเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายต่อยูสเซอร์ที่จะเข้าใจได้ว่าเนื้อหาส่วนไหนสำคัญที่สุด เนื้อหาไหนสำคัญรองลงมา หรือเนื้อหาไหนที่ทางองค์กรต้องการสื่อสารให้ชัดเจนกับผู้อ่านมากที่สุด แต่จะทำได้ด้วยวิธีการใด ผมได้รวบรวมและกลั่นกรองจากประสบการณ์ สรุปออกมาเป็น ...