Design Excite

คิดให้ปังดังทั่วโลกแบบนักเรียนสแตนฟอร์ด ตอนที่ 1: อะไรก็เป็นไปได้ ถ้าคิดเป็น

ในคอร์สที่มีการถ่ายออกอากาศนี้ อาจารย์ ทีน่า ได้แบ่งสอนออกเป็น 8 ตอนย่อย โดยเปิดตัวด้วยเรื่อง "การค้นหาความเป็นไปได้ ด้วยการระดมความคิด (Discover Possibilities with Brainstorming)"