UI Pattern

ใส่อีเมล ให้ตรวจทันที

Luke Wroblewski นักวิเคราะห์และนักวิจัยงานออกแบบ UI ชาวรัสเซีย ได้นำเสนอผลการศึกษาว่า การที่เราทำการตรวจสอบรูปแบบข้อมูลอีเมลที่ยูสเซอร์ใส่เข้ามาทันที (email inline validation) จะทำให้สามารถลดจำนวนที่อีเมลส่งไปไม่ถึงผู้รับถึง 50% พูดในอีกแง่หนึ่ง ก็คือเราได้อีเมลลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 50 % นั่นเองครับ ผมขออธิบายคำว่า Inline Validation เบื้องต้นให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ ในการกรอกฟอร์มตามปกติ เราจะรู้ว่าเรากรอกข้อมูลช่องไหนถูกหรือผิดก็ต่อเมื่อเราต้องกดปุ่ม ...