UI Pattern

UI เลือกปุ่ม Enter ให้ส่งข้อความหรือขึ้นบรรทัดใหม่

ตามปกติแล้วเราสามารถใช้ปุ่ม Enter เพื่อใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการส่งฟอร์มทั่วๆ ไปได้ เช่น เมื่อกรอกช่อง Username / Password เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถกดปุ่ม Enter แทนการใช้เมาส์เลือกคลิกปุ่ม Login ได้เลย (หากโค้ดดิ้งถูกนะครับ)   ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในช่องกรอกข้อความหลายบรรทัด แต่บางทีก็อาจต้องการส่งฟอร์ม แต่หาก UI ...