logo-ui-ask-small

UI ask เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาเรื่อง UI/UX แก่บริษัท, องค์กร หรือสตาร์ทอัพเพื่อเพิ่มยอดขายบนเว็บหรือ mobile application โดยจะเป็นการรีวิวเพื่อลงในบทความของเว็บ โดยใช้หลักการออกแบบ UI/UX ที่มีเหตุและผล มีการนำเสนอจุดที่ควรปรับปรุงพร้อมตัวอย่าง mockup ให้เห็นภาพง่ายขึ้น ด้วยวิธีการนี้จะทำให้บริษัทได้รับทราบประเด็น UI/UX ที่สามารถนำไปแก้ไขหรือพัฒนา ขณะเดียวกัน ผู้อ่านก็ได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริง และรู้จักบริการของบริษัทมากขึ้น

รายละเอียดและค่าบริการ

  • Public review – รีวิวเว็บมุมมอง desktop หรือ เว็บมุมมอง mobile หรือ mobile app เริ่มต้นที่ 1,500 บ. / platform (ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บ / app) โดยอนุญาตให้เผยแพร่ลงในบทความของเว็บ UI Blogazine
  • Private review – รีวิวเว็บมุมมอง desktop หรือ เว็บมุมมอง mobile หรือ mobile app เริ่มต้นที่ 2,500 บ. / platform (ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บ / app) โดยไม่อนุญาตให้เผยแพร่ลงในบทความของเว็บ UI Blogazine

หากมีความสนใจ กรุณาติดต่อขอใช้บริการตามข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ

  • ผู้ให้คำแนะนำ: ฟริ้น, UI/UX freelance designer
  • มือถือ: 086 602 4821
  • อีเมล: uiblogazine@gmail.com, s.piyawit@gmail.com
  • ไลน์: frinatio

 

บริษัท, องค์กร, สตาร์ทอัพที่เคยติดต่อขอรับคำแนะนำ

testimonials

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *